Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.
slovraj 1 štart

ŠKODA Slovenský Raj

11.06.2022
Hrabušice-Podlesok

Termín: 11. JÚN 2022

Usporiadateľ:
Obec Hrabušice
Riaditeľ preteku: Ján ŠPAK

mobil: +421 905 946 426

Technický manažér: Ľudovít DULOVIČ
email: ludovit.dulovic@gmail.com
mobil: +421 904 639 882
Značenie tratí: Ing. Vladimír MUCHA
Hlavný rozhodca:
Časomiera: Ing. Dušan RICHTER, VOS TPK
Online servis, prihlasovanie, prezentácia: František TEPLICKÝ, SaO
kontakt: www.sao-tatry.sk
Miesto: Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

Príjazdová cesta:

– zo smeru Liptovský Mikuláš po diaľnici  
– zo smeru Poprad po starej ceste
– zo smeru Levoča
– zo smeru Spišská Nova Ves

divider

 

DLHÁ TRAŤ – modrá 68 km

STREDNÁ TRAŤ – ružová 54 km

E-BIKE a GRAVEL – STREDNÁ TRAŤ – ružová 54 km

KRÁTKA TRAŤ – oranžová 14 km

FAMILY TRATE

1. FAMILY  Do 6 rokov (ročník 2016) – Dieťa štartuje samotné. (Bez občerstvenia)

2. FAMILY 6+ Od 6 do 14 rokov (2008-2015) – Štartuje dieťa + rodič ZDARMA

Kategória Family od 6 do 14 rokov (súťažná) – 1 dospelá osoba + dieťa/deti vo veku 6  – 14 rokov. Dvojica štartuje spolu. Dieťa musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu. Pri dojazde do cieľa musí byť maximálny odstup medzi dvojicou 15 sekúnd. Vyhodnocuje sa čas druhého z dvojice. ( V cene štartovného – 2x guľáš. )

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.

Ukončenie registrácie je 30 min. pred štartom !!!

Slovenská sporiteľňa, a.s        

IBAN: SK53 0900 0000 0051 7121 1542

Variabilný symbol: vaše ID v systéme CykloSao

Špecifický symbol: vaše ID v systeme CykloSao

Poznámka: Meno a Priezvisko

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo extrémne nepriaznivého počasia  sa štartovné nevracia.

divider

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

Štart / Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

 

DLHÁ trať – 9:00 hod.

STREDNÁ trať – 10:00 hod.

E-BIKE / GRAVEL – 10:30 hod.

KRÁTKA trať – 11:00 hod.

FAMILY trať – 12:00 hod.

Občerstvenie na trati:
Dlhá trať – 3 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,
2. bufet Restaurant Pelé na Dedinkách na 38km,
3. bufet na Malej Poľane na 56km.

+občerstvenie v cieľovom bufete

Stredná trať  – 2 x
1. sedlo Medvedej Hlavy na 21km,
2. bufet na Malej Poľane na 43km

+ občerstvenie v cieľovom bufete

 
Krátka trať – bez bufetu na trati (občerstvenie v cieľovom bufete)

Maratón je súčasťou Slovenského pohára.

Kategórie

Pre ŠKODA Slovenský pohár MTB XCM sú vypísané nasledovné kategórie:
DLHÁ TRAŤ – 68km
Muži od 19 do 39 rokov
Muži Masters B od 40 do 49 rokov
Muži Masters C 50 rokov a viac
Ženy 19 rokov a viac
STREDNÁ TRAŤ – 54km
Juniori od 17 do 18 rokov
Juniorky od 17 do 18 rokov
Ženy Masters B od 40 do 49 rokov
KRÁTKA TRAŤ – 14km
Kadeti od 15 do 16 rokov
Kadetky od 15 do 16 rokov
Do kategórií ŠKODA Slovenského Pohára MTB XCM budú započítaní len pretekári vlastniaci licenciu SZC, ako aj iných členských štátov UCI, platnú pre rok 2022

OBČERSTVENIE V CIELI: halušky – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 15:30 hod.
Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa.

Občerstvenie a technická pomoc na trati inými osobami voči pretekárom mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Odhadzovanie odpadkov, nepotrebného materiálu či iných predmetov mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.divider

CENY A ODMENY:

Prví traja vo všetkých kategóriách získavajú trofeje a vecné ceny od sponzorov

Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.

„Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výhier.“

 

 
Orientačná mapaorientáčná mapa otočená s ikonami halušky

 

Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

Ubytovanie: možnosť ubytovania v Autokempingu Podlesok, alebo v penziónoch v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER alebo v obci Hrabušice

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok

Parkovanie: V deň pretekov je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov. Jedno parkovisko je za Kolibou, kde sa prezentujete, ak bude plné, je k dispozícii

Sprchy: Každý účastník dostane žetón pri prezentácii.  Sprchy sa nachádzajú v autokempingu PODLESOK viď značenie.

Umývanie bicyklov: Túto službu zabezpečujeme v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom v Hrabušiciach vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii – vedľa tenisového kurtu.

Fotografovanie: FOTOSERVIS. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. fotografovanie na trati zabezpečuje FaxCopy Pro Photography. Svoje fotografie nájdete na stránke www.faxcopypro.sk zvyčajne do 48 hodín po podujatí. Set všetkých vašich fotografií si môžete predplatiť pri “online” registrácii na pretek za 8,90€. Cena po preteku 10,90€. Na webovej stránke funguje jednoduché vyhľadávanie fotografií podľa štartového čísla. Ďalšie informácie na stránke FaxCopy Pro Photography.

„Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia“.

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
Doporučujemé lekársku prehliadku a individuálne poistenie.Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

Každý pretekár sa môže tešiť na obľúbenú energetickú tyčinku ENERGY BAR od NUTREND, ktorá dodá potrebnú energiu počas preteku a samozrejmosťou bude aj pitný režim v podobe iontového nápoja UNISPORT, ktorý doplní potrebné živiny pri náročnom výkone – poskytovaný na jednotlivých občerstvovacích staniciach.

NABITÝ NOVOU ENERGIOU,

takto sa bude cítiť každý pretekár po sprche, vďaka produktom DiXi, ktoré budú umiestnené v promo taškách pre každého pretekára.


<< Späť

Fotogaleria