stupne vítazov

Pravidlá 2020

 

Východ MTB Liga ( VML) je seriál MTB maratónov na východnom Slovensku.

Pozostáva zo samostatne organizovaných podujatí  so spoločným hodnotením.

 

    9.5.2020  -  AUTOGLYM - MTB cez Iľovnícky hrebeň - Lackovce 

30.5.2020  - ŠKODA MTB Maratón Levočské Vrchy - Levoča

27.6.2020  - MTB Hrhovský divočák - Hrhov 

18.7.2020  - Jaklofski Bicigeľ - Jalkovce

15.8.2020  - Královksý MTB Maratón - MSR XCM - Granč / Petrovce

  5.9.2020  - Slovenský Raj – Hrabušice / Podlesok

12.9.2020  - MTB Singletrack Maratón Košice - UCI MTB Marathon Series

 

Pravidlá VML

Do seriálu sa automaticky započítavajú body každému kto sa zúčastní jednotlivých podujatí .
Seriál má však svoje vlastné vekové kategórie a na základe toho samostatnú výsledkovú listinu z každého podujatia.
Do celkových výsledkov sa počíta  6 zo 7 podujatí ( najhorší výsledok alebo neúčasť sa škrtá ).
Celkovým víťazom sa stáva pretekár s najvyšším počtom bodov zo 6 podujatí.
Pri rovnosti bodov rozhoduje lepší výsledok na poslednom kole ligy.

 

Bodovanie

 

Účastníci Východ MTB ligy dostávajú body na základe absolútneho poradia z jednotlivých pretekov v kombinácii časovej straty na víťaza a koeficientu obtiažnosti trás . Až následne sa pretekári zoradia do 16 kategórii. Výpočet bodov je automatický podľa nastaveného vzorca v systéme cyklo.sao-tatry.sk  
Pre zaujímavosť budu tabulke pre celkové poradie farebne rozlíšené body podľa toho na akej trase boli získané .
dlhá = čierna,  stredná= červená , krátka=modrá

 

Vzorec pre výpočet bodov :

 Bn  = Kt x  ( T1/Tn)    

 Kt ...  koeficient trasy,
 Bn ... body n-tého,
 Tn ... čas n-tého,
 T1 ... čas víťaza.  

 

Koeficienty trás :

Dlhá trať .......... 1060  bodov
Stredná trať ..... 1000 bodov
Krátka trať....... ..940  bodov

 

Kategórie VML

 

kadeti 15-16

kadetky 15-16

juniori 17-18

juniorky 17-18

muži 19-24

muži 25-29

muži 30-34

muži 35-39 

muži 40-44

muži 45-49 

muži 50-59

muži 60+  

ženy 19-29

ženy 30-39

ženy 40-49

ženy 50+

 

Ceny pre víťazov a tombola

 

Prví traja v celkovom hodnotení v každej kategórii dostanú pekné pamätné poháre a vecné ceny od partnerov . Víťaz každej kategórie dostane poukaz na nákup od Pro-body.sk
Do záverečnej tomboly sú zaradený pretekári ktorí absolvujú minimálne 5 podujatí . Hlavnou cenou v tombole sú 2 zájazdy od Sporttour.sk na jarný cyklistický kemp do Baška Vody 2021. Žrebujeme jednu ženu a jedného muža !
Vyhlásenie seriálu a žrebovanie tomboly sa uskutoční na finálovom podujatí v Košiciach.
Podmienkou získanie cien a výhier v tombole je osobné prevzatie !
Priebežné informácie a aktuality nájdete na :  www.facebook.com/vychodmtbliga
A na stránkach jednotlivých podujatí .

 

Vychodmtbliga.sk
platné od 10.3.2020 .
Právo na zmeny vyhradené !