stupne vítazov

Pravidlá 2021

 

Východ MTB Liga ( VML) je seriál MTB maratónov na východnom Slovensku.

Pozostáva zo samostatne organizovaných podujatí  so spoločným hodnotením.

 

    30.5.2021  -  NEMEC(r) cez Iľovnícky hrebeň - Lackovce 

    3.7.2021  - Slovenský Raj – Hrabušice / Podlesok

24.7.2021  - Jaklofski Bicigeľ - Jalkovce

21.8.2021  - Královksý MTB Maratón - MSR XCM - Granč / Petrovce

11.9.2021  - CST Singletrack MTB Maratón Košice - UCI C2

 

Pravidlá VML

Do seriálu sa automaticky započítavajú body každému kto sa zúčastní jednotlivých podujatí .
Seriál má však svoje vlastné vekové kategórie a na základe toho samostatnú výsledkovú listinu z každého podujatia.
Do celkových výsledkov sa počíta  4 zo 5 podujatí ( najhorší výsledok alebo neúčasť sa škrtá ).
Celkovým víťazom sa stáva pretekár s najvyšším počtom bodov.
Pri rovnosti bodov rozhoduje lepší výsledok na poslednom kole ligy.

 

Bodovanie

 

Účastníci Východ MTB ligy dostávajú body na základe absolútneho poradia z jednotlivých pretekov v kombinácii časovej straty na víťaza a koeficientu obtiažnosti trás . Až následne sa pretekári zoradia do 16 kategórii. Výpočet bodov je automatický podľa nastaveného vzorca v systéme cyklo.sao-tatry.sk  
Pre zaujímavosť budu tabulke pre celkové poradie farebne rozlíšené body podľa toho na akej trase boli získané .
dlhá = čierna,  stredná= červená , krátka=modrá

 

Vzorec pre výpočet bodov :

 Bn  = Kt x  ( T1/Tn)    

 Kt ...  koeficient trasy,
 Bn ... body n-tého,
 Tn ... čas n-tého,
 T1 ... čas víťaza.  

 

Koeficienty trás :

Dlhá trať .......... 1060  bodov
Stredná trať ..... 1000 bodov
Krátka trať....... ..940  bodov

 

Kategórie VML

 

kadeti 15-16

kadetky 15-16

juniori 17-18

juniorky 17-18

muži 19-24

muži 25-29

muži 30-34

muži 35-39 

muži 40-44

muži 45-49 

muži 50-59

muži 60+  

ženy 19-29

ženy 30-39

ženy 40-49

ženy 50+

 

Ceny pre víťazov a vyhodnotenie

V roku 2021 má seriál iba online vyhodnotenie. Víťazi jednotlivých kategorii dostanu elektronické poukazy na nákup od partnerov !
Priebežné informácie a aktuality nájdete na :  www.facebook.com/vychodmtbliga
A na stránkach jednotlivých podujatí .

 

Vychodmtbliga.sk
platné od 2.5.2021 .
Právo na zmeny vyhradené !