Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky vychodmtbliga.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:
 
Táto stránka bola vyvinutá pre potreby portálu vychodmtbliga.sk . Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. vychodmtbliga.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.
 
vychodmtbliga.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.
 
Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve vychodmtbliga.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou vychodmtbliga.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom vychodmtbliga.sk.
 
Všetky osobné údaje získava vychodmtbliga.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.